Mas Candell

Vist: 4387

El 22 d'abril del 1363, a Rupià, davant el notari Guillem Ponç, Margarida, esposa de Guillem de Candell, es fa dona pròpia del bisbe de Girona per haver entrat al mas Candell de Rupià.
(Arxiu Diocesà de Girona, Pergamins de la Mitra, Calaix 18, núm. 80.(1292)

El 2 d'octubre del 1403, a Rupià, davant el notari Joan Ponç, Pere de Candell, de Rupià, reconeix al cardenal Berenguer d’Anglesola, administrador del bisbat de Girona, ser home propi seu per raó del mas Candell.
(Arxiu Diocesà de Girona, Pergamins de la Mitra, Calaix 18, núm. 27.(1486)

Informació extreta de: Repertori de l'Arxiu Diocesà de Griona

© Portal Gironí­ d'Història i Genealogia (www.portalgironi.cat )