Mas Modegana

Vist: 4138

El 22 d'abril de 1295, davant el notari Jaume Ballester, de la Bisbal, Pau Salvà, de Sant Sadurní­, reconeix a Bernat del Vilar, batlle del castell de Sant Sadurní­, estar obligat a pagar tasca dels esplets d’una feixa de terra pròxima al mas de Modegana.
Arxiu Diocesà de Girona: Pergamins de la Mitra, Calaix 17, núm. 114.(ref.477)

Informació extreta de:Repertori de l'Arxiu Diocesà de Girona

© Portal Gironí­ d'Història i Genealogia (www.portalgironi.cat )