Mas Carmançó

Vist: 4160

El 14 de febrer de 1345 (1344), davant el notari Bernat Martí­, de Sant Sadurní­, Guillem Sacosta, de Sant Mateu de Montnegre, es fa home propi de Guillem de Sant Sadurní­, cavaller, per raó del mas Carmençó, de Sant Sadurní­, on ha entrat.
Arxiu Diocesà de Girona: Pergamins de la Mitra, Calaix 17, núm. 113.(ref.1123)

El 3 de març del 1371, a Sant Sadurní­, davant el notari Bernat Martí­, Actes d’esdevenir homes propis del bisbe de Girona fets per Francesc, fill de Berenguer Planell, Pere Terradell, recentment entrat al mas Carmençó, Maria, esposa de Pere Vidal, i Alamanda, esposa de Pere de Suro, tots ells de Sant Sadurní­.
Arxiu Diocesà de Girona: Pergamins de la Mitra, Calaix 17, núm. 53.(ref.1348)

Informació extreta de:Repertori de l'Arxiu Diocesà de Girona

© Portal Gironí­ d'Història i Genealogia (www.portalgironi.cat )