Mas Arbei del Vilar

Vist: 4203

El 5 d'octubre de 1199, davant el notari Bernat, prevere de Cassà, Ramon de Monells i el seu fill, Ramon de Palau, enfranqueixen i traspassen a Ramon d’Anglès una dóna, de nom Perduda, que havia estat del mas Arbei del Vilar (de Sant Sadurní­), de la que reben 3 sous i 12 diners, moneda de Girona.
Arxiu Diocesà de Girona: Pergamins de la Mitra, Calaix 17, núm. 126.(ref.68)

Informació extreta de: Repertori de l'Arxiu Diocesà de Girona 

© Portal Gironí­ d'Història i Genealogia (www.portalgironi.cat )