Mas Martí Vell

Vist: 3405

Sant Cebrià de Lledó - Mas Martí­ VellEl Mas Martí­ Vell va ser el foc de la famí­lia homònima des del segle XIII fins al XX, essent els batlles de la famí­lia de Mont, cavallers probablement del Senyor de Cruïlles. El tí­tol de la "Batllia de Sach" va ser adquirit per Guillem Martí­ al Magní­fic Guillem de Mont a l'any 1366.

Segons un capbreu del segle XVIII, al mas Martí­ s'integraven els masos ja derruïts Virgili, Vehí­ i Casanovas

Conegut al s. XIX com a mas Martí­ Vell, per a diferenciar-ho d'un altre de més modern, conegut com a Mas Martí­ Nou, va pertànyer als Martí­ fins al 1873 en que s'ho va vendre en Antoni Martí­, net de Segismundo Martí­. Malgrat això, sembla que una branca familiar hi va viure fins als anys seixanta del segle passat, però ja no eren propietaris del mas Martí­ Vell.

Informació extreta de Wikipedia.
Informació facilitada per Alexandre Barceló

© Portal Gironí­ d'Història i Genealogia (www.portalgironi.cat )