Mas Vilanera

Vist: 3916

El 27 de maig de 1571, a Girona,  Salvador Bonet, beneficiat de Sant Andreu de l’Estany, a Ullastret, reconeix fer al bisbe una lliura de cens per l’amortització del delme del mas Vilanera a Ullastret. Sense cloure.

Arxiu Diocesà de Girona: Pergamins de la Mitra, Calaix 12, núm. 31.

Informació extreta del repertori de l'Arxiu Diocesà. Josep M. Marquès

© Portal Gironí­ d'Història i Genealogia (www.portalgironi.cat )