Mas Garriga

Vist: 4121

A Girona, el 19 d'octubre de 1325, Agnès, viuda de Ramon Calvet, ven al seu fill Jaume Calvet el domini directe del mas Garriga de Campllong, pel preu de 2.350 sous.
(Arxiu Diocesà de Girona, Pergamins de la Pia Almoina, Pere Massanet.,Vestuari, Catalunya, 14.7., P-002-00103)

Girona, 22 d'octubre de 1325,  Jaume Calvet, ciutadà de Girona, redueix les prestacions que li fan Bernat Garriga i el seu fill Pere, que tenen per ell el mas Garriga, de Campllong, a cens de 40 sous. Carta partida.
(Arxiu Diocesà de Girona, Pergamins de la Pia Almoina, Pere Massanet.,Vestuari, Catalunya, 14.6., P-002-00102)

A Girona, el 8 de maig de 1327, Jaume Calvet, fill de Ramon Calvet, jurista de Girona ven a Ramon Simó de Taialà el mas Garriga de Campllong, que fa cens de 40 sous, pel preu de 2.400 sous bar.
(Arxiu Diocesà de Girona, Pergamins de la Pia Almoina, Guillem de Quer.,Vestuari, Catalunya, 14.9., P-002-00104)

1327 setembre 7, Girona, Bernat Garriga i el seu fill Pere, de Campllong, s’obliguen a pagar al Vestuari, que ha adquirit el seu mas als marmessors de Ramon Simon de Taialà, un augment de cens de 5 sous.
(Arxiu Diocesà de Girona, Pergamins de la Pia Almoina, Pere Massanet.,Vestuari, Catalunya, 15.2., P-002-00109)

A Girona, el 30 de setembre de 1327, Bernat Estruch, Eimerigó de la Via i Bernardí­ de Taialà, ciutadans de Girona, Bernat d’Alou, clergue de Sant Feliu de Girona, fra Simó de Tapioles, monjo de Sant Feliu de Guí­xols, Jaume Tresfort, notari de Girona, marmessors de Ramon Simon de Taialà, firmen rebut a Berenguer de Pau, cabiscol de la seu, de 115 lliures bar, preu del mas de Garriga de Campllong.
(Arxiu Diocesà de Girona, Pergamins de la Pia Almoina, Pere Massanet.,Vestuari, Catalunya, 15.4., P-002-00111)

A Girona, el 7 de setembre de 1327, Bernat Estruch, Eimerigó de la Via i Bernardí­ de Taialà, ciutadans de Girona, Bernat d’Alou, clergue de Sant Feliu de Girona, fra Simó de Tapioles, monjo de Sant Feliu de Guí­xols, Jaume Tresfort, notari de Girona, i Pere de Mont-ras, clergue de Taialà, marmessors de Ramon Simon de Taialà, venen a Berenguer de Pau, cabiscol de la seu, el mas de Garriga de Campllong i una renda de 55 sous que fa, pel preu de 2.300 sous.
(Arxiu Diocesà de Girona, Pergamins de la Pia Almoina, Pere Massanet.,Vestuari, Catalunya, 15.1., P-002-00105)

A Girona, el 27 d'abril de 1389, Maria, filla de Joan Capell, de Campllong, es fa dona pròpia del Vestuari en casar-se al mas Garriga del mateix poble.
(Arxiu Diocesà de Girona, Pergamins de la Pia Almoina, Joan de Fontcoberta, Vestuari, Catalunya, 15.9., P-002-00117)

Informació extreta de:
Repertori de l'Arxiu Diocesà de Girona, de Josep Maria Marquès i Pere Trijueque

© Portal Gironí­ d'Història i Genealogia (www.portalgironi.cat)