Mas Domènec

Vist: 4327

Es comeix també com a Mas Domingo.

El dia 17 de juliol del 1245, Berenguer de Pineda, el seu germà Guillem i l'esposa d'aquest, Ermessendis, venen a Berenguer, clergue de Riudellots de la Selva, el mas Domènec de Campllong.
(Arxiu de Sant Daniel, llibre 11, foli 296)

Informació extreta de:
Llibre "Col·lecció diplomàtica de Sant Daniel de Girona (924-1300)" de Josep Maria Marquès, editat per Fundació Noguera

© Portal Gironí d'Història i Genealogia (www.portalgironi.cat)