Mas Colltort

Portal Gironí
Vist: 3930

En els Pergamins de la Pia Almoina de l'Arxiu Diocesà de Girona, consta que Pere de Colltort junt amb el seu fill s'establiren, l'any 1347, en un camp d'una vessana a la coromina de la Pia Almoina per 9 lliures d'entrada i 12 sous de cens anyal.

L'any 1350 havent mort, suposadament per la pesta, el pare i fill esmentats, Agnès de Colltort, propietària del mas, renúncia a l'establiment per no poder-lo treballar1.

1 Els castells i masos de Celrà, per Lluís Camps i Sagué. Taller d'Història de Celrà.  

© Portal Gironí d'Història i Genealogia (www.portalgironi.cat)