Mas Martorell

Vist: 3812

Esmentat també com a Mansum Martorellum.

L'11 de febrer del 1255, Arnau Grill de Sant Gregori ven a Bernat Gener de Segalars una feixa situada a Sant Gregori, prop del Mas Martorell, que es té pel monestir de Sant Daniel, per set sous.
Arxiu de Sant Daniel, pergamí­ número 166.

Informació extreta de:
Llibre "Col·lecció diplomàtica de Sant Daniel de Girona (924-1300)" de Josep Maria Marquès, editat per Fundació Noguera

© Portal Gironí­ d'Història i Genealogia (www.portalgironi.cat)