Mas Puig

Vist: 2720

Esmentat com a Mansum Podio.

El 25 de maig del 1210, Guillema de Cervià, germana d'Arnau de Llers, fa donació a Sant Daniel dels masos Puig i Olivera de Sant Joan de Mollet, i hi afegeix el mas Enge de la mateixa parròquia per a la infermeria del monestir.
(Arxiu de Sant Daniel, pergamí­ número 74. Còpia al llibre 11 foli 241v.)

Informació extreta de:
Llibre "Col·lecció diplomàtica de Sant Daniel de Girona (924-1300)" de Josep Maria Marquès, editat per Fundació Noguera

© Portal Gironí­ d'Història i Genealogia (www.portalgironi.cat)