Borda Barraga

Vist: 3683

El 18 de maig del 1335, davant el notari Guillem Vendrell,  Hug de Cruïlles, vicari general del bisbe Gilabert de Cruïlles, firma a Bernat d’Espinalb, de Beuda, el delme de la borda Barraga, del mateix lloc. Carta partida. Arxiu Diocesà de Girona: Pergamins de la Mitra, Calaix 2, núm. 143b. (Ref.1010)

No sabem si podria tractar-se de "Can Barraca" de Lligordà

Informació extreta de: Repertori de l'Arxiu Diocesà de Girona

© Portal Gironí­ d'Història i Genealogia (www.portalgironi.cat )