Mas Planes

Vist: 3562

Esmentat com a Manso de Plano.

El 14 de gener del 1247, es signa arbitratge de Guillem de Planes, canonge de Sant Feliu de Girona, en causa entre Guillema de Torrent, piatera de Sant Daniel, i Pere i Guillem de Prat, sobre prestacions a fer pel mas mas Planes i els masos Basset, Angelats, Reixac, Codines, Serra, Riera i la Borda de Cararac, de la Vall de Bas
(Arxiu de Sant Daniel, pergamí­ número 142)

Informació extreta de:
Llibre "Col·lecció diplomàtica de Sant Daniel de Girona (924-1300)" de Josep Maria Marquès, editat per Fundació Noguera

© Portal Gironí­ d'Història i Genealogia (www.portalgironi.cat)