Mas Arnau

Vist: 3017

El 31 d'agost del 1368, a Joanetes, davant el notari Arnau de Bosch, de Bas, Pere de Perer, beneficiat de la capella del castell de Greixenturri, estableix a Pere de Teix una terra del mas Arnau de Sant Privat de Bas, a cens d’una quartera de blat per dos sous d’acapte.
Arxiu Diocesà de Girona: Pergamins de la Mitra, Calaix 24, núm. 73.(ref.1334)

Informació extreta de: Repertori de l'Arxiu Diocesà de Girona

© Portal Gironí­ d'Història i Genealogia (www.portalgironi.cat)