El Verdaguer

Vist: 1937
Mas el Verdaguer de Sant Climent d'Amer. Foto: S.Bohigas
Mas el Verdaguer de Sant Climent d'Amer. Foto: S.Bohigas

El Verdaguer és una important masia situada al peu dels cingles de Sant Roc, al costat del camí que des de Sant Climent porta fins la carretera de les Serres.

El 15 de desembre de 1415 es va fer una talla per recaptar la quantitat deguda en motiu de la coronació del rei (Arxiu Històric de Girona, Fn Amer n.636 f. 3v). Un dels encarregats de recollir els fons fou Berthomeu Verdaguer, de la Vall d'Amer2.

En el document de constitució del sindicat remença, hi trobem que el 10 de novembre de 1448, compareix Petrus Verdaguer de la parròquia de Sancti Clementis Vallis de Amerio, segurament procedent d'aquest mas1.

Al fons notarial de l'Arxiu Històric de Girona (Fn. Amer, n.189, f. 40v), el dia 28 de juliol de 1480, consta que Narcisa Verdaguer, del mas Verdaguer, renúncia a una feixa de terra a la Prada d'Amer que tenia per l'abat d'Amer2.

1 El sindicat remença de l'any 1448, per M.Mercè Homs i Brugarolas
2 Masos i masos grassos a la vall d'Amer (segles XIV-XVI), per Joan Blanco de la Lama

© Portal Gironí d'Història i Genealogia (www.portalgironi.cat)