Can Grau Nara

Vist: 2207

El mas de Can Grau Nara està situat just al darrera de l'Hostal de la Thiona, manté encara una plena activitat agrí­cola i la seva imatge es manté pràcticament igual des de fa més de quaranta anys, que sapiguem.

Can Grau Nara (Franciac) dècada del 1960 Can Grau Nara (Franciac) a al'any 2003

© Portal Gironí­ d'Història i Genealogia (www.portalgironi.cat)