Can Català

Vist: 2315

El mas de Can Català es troba seguint el camí­ que parteix de la Gasolinera de Caldes i entrant al terme de Franciac, arriba per darrera de la Urbanització de Can Solà Gros, just després de l'encreuament que porta al Mas Mataró.

Ja el 27 de febrer de 1278, trobem un tal Pere Català (Petrus Catalan) de Franciac que actua de testimoni en el capbreu que fa Guillem Xandri de certs masos al monestir de Sant Daniel.
(Arxiu de San Daniel, pergamí­ núm.95)

Can Català (Franciac) dècada del 1960/70

Can Català a la dècada de 1960/70
(Foto Mn. Bars)

Can Català (Franciac) any 2003

Can Català a l'any 2003

Informació extreta de:
Col·lecció Diplomàtica de Sant Daniel de Girona (924-1300), de Josep Maria Marquès, Fundació Noguera

© Portal Gironí­ d'Història i Genealogia (www.portalgironi.cat)