Can Cabirol

Vist: 2644

El mas de Can Cabirol es troba situat a ma esquerra sortint de l’església de Franciac en direcció a Riudellots.

La casa està ben conservada respectant la seva estructura i es manté  l’activitat del mas.

Can Cabirol (Franciac) dècada 1960/70

Can Cabirol a la dècada del 1960/70
(Foto Mn. Bars)

Can Cabirol (Franciac)

Can Cabirol al 2003

© Portal Gironí­ d'Història i Genealogia (www.portalgironi.cat)