Can Xiberta

Vist: 2430

El mas es troba en un trencant a la dreta de la carretera de Caldes-Llagostera, a mig camí de Llagostera passat el quilòmetre 4, cal passar pel costat de cal Orri.

A la porta principal de la casa hi ha una llarga i elaborada inscripció, on hi figura el nom del propietari, Ramon Xiberta, i la data de 17 d'abril de 1770.

A l'Arxiu Diocesà de Girona, existeixen diferents documents d'aquest mateix any corresponents a una dotació de beneficis, així el 20 d'abril de 1770, hi ha una aprovació de benefici fundat per Ramon Xiberta, pagès de Caldes, a l'altar del Sant Crist de la seva parroquial , el qual s'augmenta amb casa, terra i un molí amb 18 vessanes de terra . I al mateix any es confereix l'esmentat benefici al fill d'aquest, anomenat també Ramon Xiberta.

Informació extreta de:
Arxiu Diocesà de Girona, Lletres 1586-1819, U-283, f.154
Arxiu Diocesà de Girona, Dotalies de Beneficis, D-20 f.244-251
Arxiu Diocesà de Girona, Manuals de Beneficis 1770-1819, D-424 f.37v

A la dècada 1960/70 Mn Bars va retratar la casa amb motiu del salpàs.

Can Xiberta (Caldes de Malavella) dècada 1960/70

Can Xiberta a la dècada del 1960/70 (Foto Mn. Bars)

 

 

© Portal Gironí­ d'Història i Genealogia (www.portalgironi.cat)