Mas Fogueroles

Vist: 3054

El mas es troba situat al camí veïnal que ,des de Caldes i paral·lel a la via del tren, ens porta fins a Riudellots, just en el punt en que aquest creua la via per un pont.

Mas Fogueroles - Inscripció entradaTot i que es tenen referències més antigues, l'edificació actual data del segle XVI, segons consta en una dovella de la porta on es pot llegir: "MARTVRIAжARTAUжALS MALLOж1574ж". En el segle XIX es feren importants reformes a l'edifici, afegint-hi una tercera planta. Disposa d'una capella dedicada a la Verge dels Dolors.

Adossades al mas hi han tres antigues masoveries.

Relacionada possiblement amb el mas hi ha la següent documentació:

Pergamins de la Pia Almoina de Girona (P-002-2568 / ADG):

El 31 de juliol de 1265, Guerau d'Abadia de Folgueroles, de Caldes, i la seva esposa Ermessendis estableixen a Berrenguer d'Olivera, de Riudellots i a la seva esposa Estranya la seva coromina situada a Caldes, entre les rieres de Benaula i Riutort, a tasca i delme, per 100 sous d'entrada. Reparació de 1294.

Pergamins de la Pia Almoina de Girona (P-002-2290 / ADG):

El 15 d'octubre de 1349, Margarida, filla de Pere Manlo de Folgueroles, de Caldes, esposa de Pere de Noguera de Cassà, es fa dona pròpia de l'Almoina per raó del mas Noguera

MANUALS DE BENEFICIS 1820-1915: D-501 f 548 (ADG)

El vicari general confereix el benefici dels Dolors de la capella del mas Fugaroles de Caldes de Malavella a Jaume Mundet i Figueras, rector de Sant Feliu de Girona. (1908)

A l'any 2003, el mas conservava un important arxiu patrimonial.

 

 Mas Fogueroles (Caldes de Malavella) dècada anys 1960

Mas Fogueroles a la dècada del 1960/70
(Foto Mn. Bars)

 Mas Fogueroles (Caldes de Malavella) any 2003

Mas Fogueroles al 2003

© Portal Gironí­ d'Història i Genealogia (www.portalgironi.cat)