La Casa Nova - Tibidabo

Vist: 2918

A la dècada 1960/70 Mn Bars va retratar la casa amb motiu del salpàs.


 La Casa Nova - Tibidabo (Caldes de Malavella) dècada 1960/70

La Casa Nova - Tibidabo - a la dècada del 1960/70 (Foto Mn. Bars)

 

 

© Portal Gironí­ d'Història i Genealogia (www.portalgironi.cat)