Mas Aluart

Vist: 3989

És la casa pairal de la famí­lia Aluart

Altres denominacions: Olluardo (Llatí­)

Situat en el mateix lloc de l'ermita de Sant Sebastià.

Per arribar-hi s'ha de seguir el camí­ senyalitzat "Sant Sebastià" que surt al quilòmetre 0,5, a la dreta de la carretera que va de la Nacional II fins al poble de Caldes de Malavella. El camí­ es troba en part asfaltat ja que entra a la urbanització "Llac del Cigne".

Es troba més informació sobre el mas a la fitxa número 2 de Caldes de Malavella, del llibre "El Patrimoni de la Selva".

La construcció data del segle XV, i al davant te la capella de Sant Sebastià.

Relacionada possiblement amb el mas hi ha la següent documentació:
Processos de: Dalmau Collferrer, número 45 (Ref. C-001-2284)
Rafael Figueres, rector del Mercadal, contra Antic Aluart, pagès de Caldes de Malavella. Deposicions Testificals de l'any 1621.
Processos moderns (1585-1864) (ADG)

 

 Mas Aluart de Sant Sebastià (Caldes de Malavella) dècada 1960/70

Mas Aluart a la dècada del 1960/70 (Foto Mn. Bars)

 Mas Aluart de Sant Sebastià (Caldes de Malavella) any 2003

Mas Aluart al 2003

 

© Portal Gironí­ d'Història i Genealogia (www.portalgironi.cat)