Mas de Guillem Arnau

Vist: 4146

Conegut també com a Mas Arnau de Benaula.

El 17 de juliol del 1245, surt esmentat en la venda que Berenguer de Pineda, el seu germà Guillem i l'esposa d'aquest Ermessendis, fan a Berenguer, clergue de Riudellots de la Selva, del Mas Domènec de Campllong

(Arxiu de Sant Daniel, llibre 11, foli 296)

Informació extreta de:
Llibre "Col·lecció diplomàtica de Sant Daniel de Girona (924-1300)" de Josep Maria Marquès, editat per Fundació Noguera

© Portal Gironí­ d'Història i Genealogia (www.portalgironi.cat )