Mas Agustí

Vist: 3773

A l'arxiu de la família Caramany hi han els següents documents referents al mas Agustí de Riudellots de la Selva:

Venda a carta de gràcia, de l'any 1664, feta per Roc Agustí, pagès del mas Agustí, Cort i Martí de Riudellots, a Salvi Serranyat, pagès de Riudellots, d'una peça de terra campa de 7 vessanes pel preu de vuit dobles.

Notes sobre el mas Taverner que té agevat el mas Agustí de Riudellots.

Rebuts del període comprès entre els anys 1678 i 1691, de les tasques que el mas poaga al col·legi de Sant Martí de Girona. I també dos arrendaments de peces de terra de l'any 1683.

Informació extreta de:
Patrimoni i Arxiu. Inventari del fons patrimonial Caramany de Corçà. Seglex XIII-XX, de Pere Gifre i Santi Soler, editat per l'Ajuntament de la Bisbal d'Empordà, vol. 2 de la col·lecció Fontanetum

© Portal Gironí­ d'Història i Genealogia (www.portalgironi.cat )