Mas Roig

Vist: 3214

A l'arxiu de la família Carameny hi ha un pergamí de l'any 1453 (C5, 430), corresponent al debitori firmat per Pere Joan, Pere Joan Als. Roig i la seva esposa, de la parròquia de Santa Maria de Vidreres, a favor de Pere Mayensa, de la parròquia de Sant Feliu de Llagostera, pel dot de Maria, filla de Pere i muller de Pere Mayensa.

Informació extreta de:
Patrimoni i Arxiu. Inventari del fons patrimonial Caramany de Corçà. Seglex XIII-XX, de Pere Gifre i Santi Soler, editat per l'Ajuntament de la Bisbal d'Empordà, vol. 2 de la col·lecció Fontanetum

© Portal Gironí­ d'Història i Genealogia (www.portalgironi.cat )