Mas Valls

Vist: 419

El mes de gener de l'any 1322, Guillema de Valls, de la parròquia de Salitja, esposa de P[ere] de Valls, difunt, fa donació dels seus béns, inclòs el mas de Valls, al seu fill Bernat1.

Aquest mas, avui desaparegut, es trobava al nord-est del mas Rovira (Can Rata)2.

1 Biblioteca de Catalunya. Perg. 340, Reg. 13175
2 Mapa fet per Ricard Teixidor i Ricard Dilmé a "El bandoler Serrallonga i el mas Boades de Salitja"

© Portal Gironí d'Història i Genealogia (www.portalgironi.cat)