Mas Gras

Vist: 3813

 A l'any 1698, es pacten capítols matrimonials entre Maria de Caramany i Caramany amb Josep de Ros i de Villerac. Aquest darrer que heretava els béns de Francesc de Bas que havien confluït en els Ros i Villerac, aportava el mas Gras i el mas Vilanova de Vilobí d'Onyar.

A l'inventari post-mortem dels bens de Salvador de Caramany pres per Josep Francesc de Caramany, amb intervenció del notari de Girona Bonaventura Bou, el dia 1 de maig de 1791 (document guardat a l'Arxiu Caramany), hi consta el Mas Gras de Vilobí d'Onyar.

Informació extreta de:
Patrimoni i Arxiu. Inventari del fons patrimonial Caramany de Corçà. Seglex XIII-XX, de Pere Gifre i Santi Soler, editat per l'Ajuntament de la Bisbal d'Empordà, vol. 2 de la col·lecció Fontanetum

© Portal Gironí­ d'Història i Genealogia (www.portalgironi.cat )