Mas Caselles

Vist: 4254

El 4 de juliol de 1291, davant el notari Bernat de Reixac, de Banyoles, Guillem de Boixols ven a Pere de Caselles, de Serinyà, els delmes i altres drets que rebia al mas Caselles de Serinyà, per 700 sous. Còpia parcial de 1316.
Arxiu Diocesà de Girona: Pergamins de la Mitra, Calaix 2, núm. 152.(ref.446)

Informació extreta de: Repertori de l'Arxiu Diocesà de Girona

© Portal Gironí­ d'Història i Genealogia (www.portalgironi.cat)