Apareix la porta del poblat ibèric de la Torre a Sant Julià de Ramis

Vist: 3064

La porta inclou un passadís defensiu, seguint el model d'aquestes construccions.

Sant Julià de Ramis. Un accés a la banda nord del jaciment, que ha estat identificat com la porta principal del poblat ibèric, ha estat descobert durant la present campanya d'excavacions a la Torre, de Sant Julià de Ramis. Isabel Miquel, que dirigeix els treballs (gestionats per la UdG), va explicar ahir que la porta inclou un passadís defensiu, seguint el model d'aquest tipus de construccions. / R.E.

Publicada a "El Punt" el dia 23 de juliol del 2003

© Portal Gironí d'Història i Genealogia (www.portalgironi.cat)