Arxius

De l'Arxiu Municipal a la Memòria del món

Vist: 3534

Llibre Sindicat RemençaLa Unesco ha incorporat al seu registre el 'Llibre del Sindicat Remença' (1448), dipositat a l'Arxiu de Girona.

El Llibre del Sindicat Remença, un document manuscrit en llatí entre 1448 i 1449, dipositat a l'Arxiu Municipal de l'Ajuntament de Girona, ha estat incorporat al registre del programa Memòria del Món de la Unesco, en una reunió celebrada dimarts passat a la República de Corea. En aquest important document es recullen les actes de les reunions dels homes remença de 912 parròquies de les diòcesis de Girona, Vic, Barcelona, Elna i Urgell, celebrades entre el 13 d'octubre del 1448 i el 10 de març del 1449, que van aplegar un total de 10.425 pagesos no lliures del Principat. L'objectiu de les reunions era nomenar els seus representats que havien de negociar l'abolició de la servitud dels mals usos davant del monarca. Les assemblees autoritzades pel rei Alfons el Magnànim servien també per recollir els diners necessaris per sufragar el procés, que no va ser fàcil. Va haver-hi aixecaments remença el 1462, que van derivar en la Guerra Civil Catalana (1462-1472) i un nou alçament el 1482. La sentència arbitral de Guadalupe (1486) va abolir l'esclavitud per primera vegada de manera oficial.

En la sentència es va establir la redempció dels mals usos, tot i que va mantenir els drets dels senyors sobre els masos, i va estipular una indemnització als senyors i una multa als pagesos revoltats. Per tal de recollir els diners, es va constituir el Gran Sindicat Remença de 1488-1508. Es considera que va ser la primera revolta organitzada de pagesos que va triomfar a Europa.

Per l'arxiver municipal, Joan Boadas, és un gran triomf haver pogut incorporar el llibre al registre de la Unesco, i creu que servirà per difondre'l i posar-lo a l'abast d'estudiosos d'arreu del món que segueixin els moviments pagesos del final de l'edat mitjana.

No hi ha constància de la data de l'ingrés d'aquest document a l'Arxiu Municipal de Girona, tot i que ja consta en un inventari del 1864, però es desconeix com el llibre va acabar custodiat a l'arxiu, que té dipositat el fons documental de l'Ajuntament de Girona des de l'època medieval.

Publicada al diari "El PuntAvui", 20 de juny de 2013 - Joan Ventura - Girona

© Portal Gironí d'Història i Genealogia (www.portalgironi.cat)