Arxius

Girona commemora el primer govern local

Vist: 4121

Privilegi ProvençalL'Arxiu Municipal de Girona fa públic al web el document del 1284 del rei Pere II en què va concedir a la ciutat la facultat d'autogovernar-se.Permetia triar sis prohoms per prendre les decisions més importants.

Girona està avui d'aniversari. Un dia com aquest d'ara fa 730 anys, el rei Pere II firmava l'acta en què es concedia la possibilitat a Girona d'autogovernar-se. Es pot considerar que aquest gest del monarca obria la possibilitat que es creés un primitiu govern local.

Per celebrar l'efemèride, l'Arxiu Municipal de Girona publica al web municipal el pergamí original amb la seva transcripció, i també la còpia del Llibre Verd de la ciutat, que data del segle XIV. A més, s'incorpora un breu estudi històric del document en qüestió.

Aquesta acta es coneix com el "Privilegi d'en Provençal" –o bé, d'en Prohensal–, ja que és el nom del ciutadà que va reclamar al rei Pere II aquesta petició o bé perquè va ser la persona encarregada de recollir-la. El document s'estructurava en vint-i-un capítols en què el monarca regulava quines eren les capacitats i atribucions que es concedien per gràcia reial a aquest originari govern local. En concret, es regulaven aspectes tan diversos com ara l'organització política, la fiscalitat, l'economia, l'urbanisme o aspectes crucials de l'època, com ara la defensa, l'organització jurídica i la presència de la comunitat jueva.

Un dels fets cabdals de l'acta reial era que permetia a la ciutat de Girona escollir sis prohoms de la ciutat perquè exercissin de representants i responsables del govern de la ciutat, un permís que es pot entendre com el primer govern local de Girona. L'estudi de l'arxiu indica que aquest primigeni govern va anar adquirint més competències al llarg dels segles XIV i XV, això sí, subordinat als delegats reials.

Publicada al diari "El PuntAvui", 25 de gener de 2014 - Dani Vilà - Girona 

© Portal Gironí d'Història i Genealogia (www.portalgironi.cat)