Bibliografia

Santa Maria de Besalú. Arquitectura, poder i reforma

Vist: 4764

Santa Maria de BesalúSanta Maria de Besalú. Arquitectura, poder i reforma
Autora: Nazaret Gallego Aguilera

Editat per Amics de Besalú i el seu Comtat

Besalú, 2007

ISBN:9788493553845

Es tracta del treball de recerca de l'autora (DEA), presentat sota el títol "Santa Maria de Besalú. La materialització edilícia del procés de reforma canonical. D'Aquisgrà als canonges agustinians de Sant Ruf d'Avinyó".

Index:
Agraïments
Presentació
Prefaci

1. El comtat de Besalú en el context polític i religiós de la Catalunya del segle X al XII.

2. Nudus nudum Christo sequi. Aquisgranesos i agustinians en la reforma canonical a Catalunya durant els segles X-XII.

3 Les esglésies de Besalú a la llum de les fonts textuals.

4. Quod digne et elegantissime preaedictus presul peregit! La interpretació dels resultats de l'última intervenció arqueològica al turó de Santa Maria.

5. La configuració edilícia del temple agustinià de Santa Maria. Hipòtesi de restitució.

6. L'art de seduir. El desplegament d'un programa escultòric al temple agustinià de Santa Maria.

7. Un marc edilici per a la vita communis: el claustre canonical.

Viure en la consciència del present, perviure en la memòria del passat. Les inscripcions obituàries de Santa Maria de Besalú.

Conclusions

Annexos:
Bibliografia
Apèndix documental
Il·lustracions.

Informació extreta del propi llibre.

© Portal Gironí d'Història i Genealogia (www.portalgironi.cat)