Bibliografia

Els masos perduts del Cap de Creus

Vist: 474
Els masos perduts del Cap de Creus. Arnald Plujà i Canals
Els masos perduts del Cap de Creus. Arnald Plujà i Canals

Els masos perduts del Cap de Creus

Autor: Arnald Plujà i Canals

Fotografia: Robin Townsend

Edita: Brau Educions

ISBN:9755415885443

Nota de la contraportada:

Orige, evolució i decadència de 32 masos del Cap de Creus, escollits per la seva situació geogràfica, relacionada amb el vessants i contraforts de la serra de Verdera, que mig segle enrere ncara estaven plens d'activitat, amb famílies senceres que hi tenien bestiar i en treballaven les terres. Excepte reduïts casos, ara estan completament enrunats, havent sofert una erosió inimaginable en un espai de temps tant curt.

Curiosament, però, perduren persones que han sobreviscut als edificis, masovers, fills o néts que ploren en veure l'estat dels masos i que són testimoni d'una forma de vida extingida i de l'abandonament del camp, degut en bona part a les contradictòries lleis de l'època i a l'actuació ddaguns governants, que om´s dotaren de  sserveiss els nuclis urbans i oblidaren l'existència dels masos i a seva  funcio, tant social com de font subministradora de productes bàsics de consum.

Aquest document pretén tenir el doble objectiu de recuperar la memòria històrica i ser objecte de reflexió comuna.

© Portal Gironí d'Història i Genealogia (www.portalgironi.cat)