Bibliografia

L'Epigrafia medieval dels comtats gironins. I - El comptat de Peralada

Vist: 5973

L'epigrafia medieval dels comtats gironins Vol.1L'epigrafia medieval dels comtats gironins. Vol I. El comtat de Peralada
Autors: Antonio Cobos Fajardo i Joaquim Tremoleda Trilla

Edita: Editorial Brau
Any 2009

ISBN:978-84-96905-33-7

L''epigrafia medieval dels comtats gironins consisteix en la recollida de tots els testimonis epigràfics que s''han conservat, creats entre els segles X-XV, en el marc dels territoris dels comtats medievals.

Aquesta edició cataloga les restes epigràfiques en diversos volums segons la seva pertinença a l''àmbit territorial d''un o altre comtat, per tant, l''estructura administrativa coetània on la creació epigràfica pren tot el seu sentit.

Amb aquesta finalitat s''ha elaborat un model de fitxa, que recull totes les dades d''interès sobre cadascuna de les inscripcions, incloent-hi la transcripció, el desenvolupament i la traducció (en les inscripcions llatines, la majoria), una fotografia actual i el seu calc digital.

Aquest primer volum recull un cos de més de 70 testimonis del comtat de Peralada.

Després d''un estudi previ, es cataloguen cadascun d''aquests textos i s''ordenen per cronologia dins diversos grups: en primer lloc, els que procedeixen de la capital comtal, en aquest cas, la vila de Peralada, segons vinguin del nucli urbà, de l''església parroquial de Sant Martí i el convent del Carme. A aquest grup cal afegir el que procedeix de l''antic monestir de Sant Bartomeu de Bell-lloc, a l''actual municipi de Cantallops, tot i que, a finals del segle XIV es va desplaçar al nucli de Peralada.

Un segon bloc el formen els principals monestir de la zona, amb exemples tant destacats com el de Santa Maria de Roses, Sant Pere de Rodes, Santa Maria de Vilabertran i Sant Quirze de Colera. Finalment, un tercer conjunt agrupa les inscripcions del seu territori o pagus, en aquest cas si, ordenats per ordre alfabètic dels diversos municipis.

Informació extreta de: www.laie.es

El seu contingut és el següent:

PRÒLEG

INTRODUCCIÓ
Objectius i límits del treball
El fet epigràfic
Estructura del treball
El suport epigràfic
Components epigràfics
- Les motllures
- La grafia
- Les decoracions
- L'heràldica
- El text escrit
Repartiment geogràfic i cronològic
Tipus d'inscripcions
- Condició social dels difunts
Recull heràldic

ESTUDI
Perelada
- Església parroquial de Sant Martí i nucli urbà
- Convent del Carme
- Monestir de Sant Bartomeu de Bell-lloc
Santa Maria de Roses
Sant Pere de Rodes
- Inscripcions funeràries
- Inscripcions monumentals
Santa MAria de Vilabertran
Sant Quirze de Colera
El pagus de Perelada

CATÀLEG
Perelada
Els grans monestirs. Santa Maria de Roses, Sant Pere de Rodes, Santa Maria de Vilabertran, Sant Quirze de Colera
El pagus de Perelada

Índex Nominum

Índex Locorum

BIBLIOGRAFIA

AGRAÏMENTS

© Portal Gironí d'Història i Genealogia (www.portalgironi.cat)