Cúgul, Guillema

Vist: 4016
Cognoms i Nom:

 GUILLEMA CÚGUL

Data Naixement:
 ??  
Lloc de Naixement:
 Segueró  
Pare:
 Pere Cúgul, de Segueró  
Mare:
 ??  
Espós /Esposa:
 Joan de Noguer  
Data de Casament:
   
Fill/Filla
 Data Naixement
 Nom
Altres Dades
Fill   Jaume de Noguer i Cúgul  
Fill   Pere de Noguer i Cúgul  
Data Defunció: 
   
Lloc de Defunció:
   
Notes:

Guillema Cúgul aportà en concepte de dot 476 lliures barceloneses, dues capes amb serrell, dues túniques de Bisso i dos llits de panyo1.

El dia 26 de gener de 1279, Berenguer, Prior de Santa Maria de Lledó, i Pere de Riba de Segueró, enfranqueixen Guillem i Berenguer, fills de Perpinyà de Cogul de Segueró2.

1Treball sobre la nissaga que D. Fernando Viader Gustà publica a la II Assemblea dEstudis sobre el Comtat de Besalú
2Regest dels Documents de Santa Maria de Lledó anteriors al segle XIV que es conserven en l’Arxiu Diocesà de Girona, on consta amb el número 90.

Genealogies de les que forma part:
Noguer de Segueró

© Portal Gironí d'Història i Genealogia (www.portalgironi.cat)