Terminologia

Primícia

Vist: 2576

Primícia, és el dret de rebre els primers fruits de l'any per part de l'Església. A  diferència del delme no tenia quantitat fixa i podia variar molt segons les consuetuds dels llocs; en general, podia oscil·lar entre un quaranta i un seixantè del fruits. També, a diferència del delme, els cobradors de la major part de les primícies eren els rectors de les parròquies. Les primícies foren suprimides per llei el 1837, juntament amb el delme1. Popularment era denominada promeia2.

1 Diccionari d'Història de Catalunya, Edicions 62.
2 Diccionari de la Catalunya Medieval (ss. VI-XV), per Jordi Bolòs.

© Portal Gironí d'Història i Genealogia (www.portalgironi.cat)