Terminologia

Àrsia o àrsina

Vist: 3101

Àrsia o àrsina, del llatí arsum (cremar), és un mal ús característic de la condició servil. Malgrat un possible precedent en la legislació visigòtica, fou un dret exercit pels senyors banals des del segle XI en virtud del qual el senyor podia exigir un terç dels ben mobles del pagès de qui s'havia cremat el mas; així penalitzava la seva negligència. Al segle XV va ser inclòs entre els mals usos, que definien la condició servil i que foren anul·lats per la sentència arbitral de Guadalupe, de 1486. Tanmateix, el seu exercici per part dels senyors no havia estat mai gaire freqüent1.

1 Diccionari d'Història de Catalunya. Ed. 62. Text de Lluís To i Figueras

© Portal Gironí d'Història i Genealogia (www.portalgironi.cat)