Organització Territori

Parròquia de Sant Llorenç de les Arenes

Vist: 515

L’església de Sant Llorenç de les Arenes fou donada y pel comte d’Empúries Ponç-Hug II a l’orde dels templers, al final del segle XII, segons que afirma J. Botet i Sisó1.

Segons Miret i Sans ja hi havia establerta una comanda de l’orde de l’Hospital l’any 1236, però, pel que sembla, aquesta casa ja existia l’any 1225, quan el seu prior Guillem de Malavella amb la comunitat de religiosos se sotmeté a la voluntat del bisbe de Girona, el qual els aixecà l’excomunió que els havia imposat1.

Abans del 1313, la primitiva parròquia de Sant Romà de Sidillà, citada el 1065, es traslladà a l'església de Sant Llorenç, comanada pels Hospitalers2.

En un document datat l’any 1316 apareix esmentat el locus et parrochia Sancti Laurentii Areniis. Posteriorment un document del 1362, parla del Comendator Domus Hospitalis Sancti Laurentii de Areniis1.

En el foli 60 rv del "Llibre verd dels feus" de l'any 1362, conservat a l'Arxiu Diocesà de Girona (Mitra, calaix 5), Bernat de Sidillà descriu com es repartia el delme de la parròquia de Sant Llorenç de les Arenes entre el comanador de la casa de l'Hospital de Jerusalem de Sant Llorenç de les Arenes i el prevere establert a la capella superior del palau episcopal i a l'altar major de la seu de Girona, així com el feu que tenia a la parròquia de Sidillà el senyor del castell de Gironella3.

La comanda de l’Hospital de Sant Llorenç de les Arenes vers l’any 1475 fou unida a la d’Avinyonet i totes dues foren refoses, vers l’any 1600, amb les d’Aiguaviva i Castelló d’Empúries1.

La parròquia de Sant Llorenç de les Arenes depenia de l'antic Ardiaconat d'Empúries4.

Veure també: Masos de Sant Llorenç de les Arenes

1 Web de l'Arxiu Diocesà de Girona (28/08/2022)
2 Catalunya Romànica, Vol. IX, Joan Badia i Homs
3 El Llibre Verd del bisbe de Girona (1362-1371), ref.104, pàg. 290, per Elvis Mallorquí Garcia
4 El Llibre Verd del Bisbe de Girona (1362-1371). El delme i l'estructura feudal de la diòcesi de Girona al segle XIV, d'Elvis Mallorquí Garcia

© Portal Gironí d'Història i Genealogia (www.portalgironi.cat)