Organització Territori

Parròquia de Sant Martí de l'Armentera

Vist: 551

La parròquia de Sant Martí de l'Armentera fou confirmada l’any 974 en una epístola del papa Benet VI "villa Armentaria cum ipsa ecclesia Sancti Martini". Etimològicament prové del llatí armentaria, lloc del bestiar. Es troba esmentada com a Armentaria (s. IX-X, XIII-XIV), Armentera (1164, 1362, 1553); Ermenteria (s. XIV)1

L’any 982, en un diploma de rei Lotari surt esmentat el domini dels monjos de Sant Pere de Rodes sobre l’Armentera i la quarta part de l’església de Sant Martí. També figura a l’epístola del papa Joan XV de l’any 990 a favor del mateix monestir2.

El seu temple és del segle XIX, amb vestigis del segle XII.

La parròquia de Sant Martí de l'Armentera depenia de l'antic Ardiaconat d'Empúries3.

Veure també: Masos de l'Armentera

1 Web de l'Arxiu Diocesà de Girona (28/08/2022)
2 Catalunya Romànica, Vol. IX, Joan Badia i Homs
3 El Llibre Verd del Bisbe de Girona (1362-1371). El delme i l'estructura feudal de la diòcesi de Girona al segle XIV, d'Elvis Mallorquí Garcia

© Portal Gironí d'Història i Genealogia (www.portalgironi.cat)