Organització Territori

Parròquia de Santa Maria de Sala

Vist: 139

Aquesta parròquia és situada al veïnat de la Sala de Baix, el qual, juntament amb el de la Sala de Dalt, forma el lloc de la Sala inclòs dins el terme de Foixà.

Esmentada en les Rationes decimarum dels anys 1279 i 1280 com a “ecclesia sancte Marie de Sala”, en els nomenclàtors del final del segle XIV és esmentada com a “ecclesia parrochialis sancte Marie de Sala”. El delme d’aquesta parròquia era posseït a parts iguals pel castell de Foixà i el monestir de Santa Maria d’Amer. L’edifici actual de l’església és del segle XVIII, com indiquen la llegenda que hi ha a la llinda: “Haec est domus Dei et Porta Coeli” i les dates del 1742 i el 1764, i la inscripció de la làpida que hi ha al costat de la porta, que diu que l’església fou reedificada totalment pel rector Mateu Guàrdia entre el 29 d’abril de 1741 i el 14 d’agost de 17641.

La parròquia de Santa Maria de Sala depenia de l'antic Ardiaconat d'Empúries2.

1 Catalunya Romànica, per Joan Badia i Homs
2 El Llibre Verd del Bisbe de Girona (1362-1371). El delme i l'estructura feudal de la diòcesi de Girona al segle XIV, d'Elvis Mallorquí Garcia

© Portal Gironí d'Història i Genealogia (www.portalgironi.cat)