Editorial

Introducció General

Vist: 101712

Aquesta plana "web" sobre el coneixement dels nostres orí­gens. és un instrument de consulta que dóna una visió de la nostra història, des d'una perspectiva més propera al nostre entorn. Veure la història dels homes senzills de l'època, no tan sols l'historia dels grans fets i els grans personatges. Nosaltres analitzem cada dia els esdeveniments que es van produint en el nostre món, i d'alguna manera, participem des del punt de vista de simples ciutadans, amb la nostra actuació i les nostres decisions, en la construcció del que un altre dia, constituiran els fets històrics. La immensa majoria dels homes i les dones, participants actius de la nostra evolució, no són recordats més enllà de la memòria de qui els van conèixer directament, si bé a vegades, l'empremta que han deixat, perdura en el tarannà de moltes generacions, i poc a poc van conformant la forma de viure i de pensar de tot un poble. La llengua, la cultura, les costums, els refranys, l'ètica, els valors morals, l'estructura social, i tantes coses més, no han aparegut per generació espontània, sinó que han anat agafant forma per la transmissió, d'una generació a la següent, de les seves experiències positives i dels seus errors. Els grans personatges, - Filòsofs, escriptors, pensadors, estadistes, governants - que apareixen en els llibres d'història com si ells fossin els que l'han construïda, no han estat res més que simples interpretes que han sabut reflectir, millor que d'altres, la realitat de la gent anònima que ha treballat espontàniament i inconscientment en la construcció de la nostra societat. Nosaltres som el que el nostre entorn ens ha ensenyat a ser, i dintre d'aquest entorn, la famí­lia ocupa un lloc destacat. L'etapa de la nostra existència en la que més coses aprenem, la passem al costat dels nostres pares, i el seu ensenyament ens marca tota la vida. Part de l'aciençament que rebem dels progenitors, el transmetem als nostres fills, degudament condicionat a la època de cada generació, polit i ampliat pels nostres propis errors i la nostra pròpia experiència. El més segur és que algun dels principis que conformen el nostre tarannà, ens hagi estat transmès provenint dels personatges que trobem en l'estudi del nostre passat, als quals els hi deurem en certs casos les nostres virtuts i en altres casos els nostres defectes. I possiblement, analitzant les circumstàncies que els va tocar viure a algun d'ells, entreveurem la raó de criteris que hem aplicat a vegades en les nostres decisions, i que si bé els haví­em après dels pares, no ens haví­em aturat mai a pensar el perquè. La genealogia ens ajuda a conèixer el nostre passat i amb això el motiu de molts dels nostres principis de conducta. No en fem de res de saber si procedim de nobles o serfs, per sentir-nos més o menys importants, doncs som el que som en la realitat que ens ha tocat viure i res més. És molt més important saber qui eren i com vivien els nostres avantpassats, per veure com evolucionaven respecte el seu entorn històric, i d'aquesta anàlisi deduir els seus encerts i els seus errors, per ajudar a conèixer-nos millor per la proximitat de les seves circumstàncies i, perquè no, saber de les virtuts i les debilitats que ens han pogut transmetre amb els seus missatges genètics.

© Portal Gironí­ d'Història i Genealogia (www.portalgironi.cat)