Mas Perxés

Vist: 4534

Mas situat a la parròquia d'Agullana.

El Suro del Mas Perxés és una alzina coneguda també com el 'Suro de l'exili'. Va ser testimoni dramàtic de la fi de la República espanyola, en convertir-se el mas entre el 31 de gener i el 5 de febrer de l'any 1939 en la darrera seu de les institucions polí­tiques i culturals de la Catalunya republicana.

© Portal Gironí­ d'Història i Genealogia (www.portalgironi.cat )