Mas Puig Moradell

Vist: 4449

Mas Puig?

Pere de Puig Moradell, te els drets del mas situat al lloc dit Puig Moradell d'Agullana.

Arxiu Diocesà de Girona, pergamí­ Santa Maria de Vilabertran, número 4, 1199

Informació extreta de:
Llibre "Homes, Masos, Història. La Catalunya del Nord-Est (Segles XI-XX) de Rosa Congost i Lluí­s To, editat per Publicacions de l'Abadia de Montserrat.

© Portal Gironí­ d'Història i Genealogia (www.portalgironi.cat )