Mas Genover

Vist: 4100

El mas Genover, actualment anomenat Can Justa, és un dels primers cinc masos de l'Armentera. Des del seu orí­gen està vinculat a la famí­lia Genover (Genoves). El primer propietari Agnesi Genover, pagès, està registrat com a veí­ a partir del fogatge de 1497. En el capbreu de 1605 consta Antoni Genover com a moliner i batlle. L'any 1675, Joan Genover fa de comerciant i el 1679, Tomas Genover, torna a fer de pagès. El 1680, Antoni Genover, que es presenta com a beneficiat de Sant Feliu, institueix una causa pia per a donzelles i estudiants de la famí­lia.

L'edifici presenta clarament tres etapes: dues queden exlicitades en el pany de paret a l'est del mas i en les que es diferencien dues tècniques constructives. La més antiga ocupa la paret nord i està formada de riarencs en espina de peix, tí­pica del segle XV. La part més al sud és més moderna i data possiblement del segle XVI. La construcció orientada a ponent presenta una finestra renaixentista que confirma la seva construcció durant el segle XVII.

A la part central del sostre més alt del graner, hi ha una paret amb una columna de pedra insertada.

Informació extreta del llibre "Els masos de l'Armentera" de Joan Ramon Inglada i Gimeno

© Portal Gironí­ d'Història i Genealogia (www.portalgironi.cat )