Mas Hosten

Vist: 3917

El mas Hosten és un dels cinc masos fundadors de l'Armentera que el 1497 ja pertanyia a Joan Hosten, una famí­lia que segurament tenia un alt nivell social, ja que a l'any 1550, Bernat Hosten actuava com a procurador de la noble Ermesenda de Foixà.

En el capbreu de 1605 és citat en Rufinus Ricart i Caner de qui va prendre el nom de Mas Caner. A partir d'aquesta data i posteriorment al 1677, s'anomena en Joan Brunet i el 1747 en Joan Alsina, que varen actuar com a pabordes de la Seu, raó per la que rabé el nom de Cal Paborde.

Informació extreta del llibre "Els masos de l'Armentera" de Joan Ramon Inglada i Gimeno

© Portal Gironí­ d'Història i Genealogia (www.portalgironi.cat )