Mas d'Estruc

Vist: 3962

A l'any 1063 es troba documentat el Mas d'Estruc com a deixa testamentària de Pere Guerau de Santa Maria de Vilabertran. (Escriptures de Santa Maria de Vilabertran - Biblioteca de Catalunya, Arxiu número 5549)

Informació extreta de:
"Escriptures de Santa Maria de Vilabertran (968-1300)" - Josep M. Marquès - Monografies Empordaneses 1 - Institut d'Estudis Empordanesos

© Portal Gironí­ d'Història i Genealogia (www.portalgironi.cat )