Mas Guilla

Vist: 4184

El 2 de desembre de 1281, davant el notari Mateu d'Alda, El bisbe Bernat de Vilert firma a Bernat Jovera, de Pau, i a la seva esposa Berenguera el delme del camp Assensesta del mas Guilla a Pau per 4 sous i sis diners melgoresos. Còpia de 1318. (Arxiu Diocesà de Girona, Pergamins de la Mitra, Calaix 3, núm. 283.- ref.380)

Informació extreta del Repertori de l'Arxiu Diocesà de Girona

© Portal Gironí­ d'Història i Genealogia (www.portalgironi.cat )