Mas Otger

Vist: 4298

Citat com a Mansum Otger

El 16 de maig de 1262, Bernat Gener de Vilaür, fa heretament al seu fill, d'igual nom, del mas Otger de Vilaür.

(Arxiu de Sant Daniel, pergamí­ número 188)

Informació extreta de:
Llibre "Col·lecció diplomàtica de Sant Daniel de Girona (924-1300)" de Josep Maria Marquès, editat per Fundació Noguera

© Portal Gironí­ d'Història i Genealogia (www.portalgironi.cat )