Mas Gironès

Vist: 4147

Citat com a Mansum Gerundensis

El 12 de novembre del 1236, Adelaida d'Aiguaviva fa donació a Sant Daniel dels masos Gual i Gironès de Vilaür
(Arxiu de Sant Daniel, Llibre 11, folis 261v-262, còpia del segle XVIII, d'un trasllat de 1308)

Informació extreta de:
Llibre "Col·lecció diplomàtica de Sant Daniel de Girona (924-1300)" de Josep Maria Marquès, editat per Fundació Noguera

© Portal Gironí­ d'Història i Genealogia (www.portalgironi.cat )