Mas de Guillem Ferrer

Vist: 4206

l'1 d'abril de 1256, Bernat d'Aiguaviva ven a Ramon Gual, de Vilaür, el mas que havia estat de Guillem Ferrer de Vilaür, per 30 sous
(Arxiu de Sant Daniel, pergamí­ número 174. Còpia: llibre 11, f.262)

Informació extreta de:
Llibre "Col·lecció diplomàtica de Sant Daniel de Girona (924-1300)" de Josep Maria Marquès, editat per Fundació Noguera

© Portal Gironí­ d'Història i Genealogia (www.portalgironi.cat )